Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens worden in principe vertrouwelijk behandeld. De voor de zaakafwikkeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen. Bij het verwerken van gegevens wordt er conform de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw belangen die bescherming vereisen.

N.B.: U kunt conform § 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz resp. § 13 Abs. 3 Telemediengesetz op ieder moment bezwaar maken tegen het bovengenoemde gebruik en /of verwerking van uw gegevens door mededeling aan Pantaenius GmbH,Hamburg, resp. uw toestemming herroepen.

Persoonsgegevens worden op uw initiatief verwijderd resp. geblokkeerd, wanneer dit verwijderen/blokkeren niet in tegenspraak is met contractuele of wettelijke 'afspraken (bewaarplicht)'. Indien u dit wenst, kunt u een e-mail sturen naar yacht@pantaenius.com.

„Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die  die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief over uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.  Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik gerelateerde services te verlenen.  Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk is toegestaan of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.  Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.  Door het gebruik van deze website verklaart u dat u het eens bent met de verwerking van de door Google verkregen gegevens over u op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel.

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail