Impressum & Juridische bepalingen

Pantaenius GmbH
Grosser Grasbrook 10
20457 Hamburg

Tel.:    +49 40 37 09 10
Fax:    +49 40 37 09 11 09
info@pantaenius.com

Verantwoordelijk voor de inhoud: Martin Baum

Gevestigd in Hamburg
Registergericht: AG Hamburg
Handelsregisternr.: HRB 63896
BTW-nr.: DE299426957

Directeur Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum.

Verzekeringsbedragen zijn zonder btw als bedoeld in § 4 Nr. 11 UStG. 
Toestemming volgens §34 d lid 1 GewO, Inspectiedienst IHK Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de

Lid van de Industrie- und Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de

Beroepsaanduiding: Verzekeringsvertegenwoordiger, Bondsrepubliek Duitsland

Beroepsregels -en voorschriften
- §34 d Gewerbeordnung
- §§59-68 VVG
- VersVermV

De beroepsregels- en voorschriften kunnen via het Bundesministerium der Justiz en de door juris GmbH geëxploiteerde website www.gesetze-im-internet.de worden ingezien en opgevraagd.

Realisatie en omzetting van de internetpagina's met de CMS Typo3:

FUSE GmbH
Bergstraße 16
20095 Hamburg
www.fuse.de

Marketing und Design:

HEADQUARTERS|HAMBURG Werbeagentur
Oberhafenkontor
Stadtdeich 27
20097 Hamburg

Tel. +49 40 87 87 999 20
info@hqhh.de
www.headquarters-hamburg.de

Die Pantaenius GmbH, hierna Pantaenius genoemd, controleert en actualiseert de informatie op haar website voortdurend. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens intussen veranderd zijn. Er kan daarom niet worden ingestaan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en deze kan ook niet gegarandeerd worden. Nadruk, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerpen en plannen zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht. Informatie en prijzen onder voorbehoud. Voor ongevraagd toegezonden manuscripten en foto's 

Hetzelfde geldt ook voor alle andere websites, waarnaar door middel van hyperlink wordt verwezen. Pantaenius is voor de inhoud van de websites, die op basis van zo'n verbinding bereikt wordt, niet verantwoordelijk.

Verder behoudt Pantaenius het recht voor om wijzigingen van of aanvullingen op de ter beschikking gestelde informatie uit voeren. 

Inhoud en structuur van de Pantaenius-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, gedeeltes van teksten of beeldmateriaal is eerst toestemming van Pantaenius nodig.

 

PANTAENIUS GMBH – WIE ZIJN WIJ? HOE WERKEN WE?
 
Beste klant,

De wetgever verplicht ons om een reeks aan informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden te geven. Leest u daarom a.u.b. de volgende toelichtingen en neemt u contact met ons op als u vragen hebt. 

Status als verzekeringstussenpersoon

Pantaenius vertegenwoordigt consortia van verzekeraars op het gebied van jacht-casco, jacht-WA,  jacht-ongeval inzittenden en een rechtsbescherming als ”gebonden verzekeringsvertegenwoordiger” zoals bedoeld in de paragraaf 34d Abs. 1 van de Duitse vestigingswet. De werkzaamheden van Pantaenius komt overeen met een ver reikende volmacht van de verzekeraar, uitgeruste 'underwriting agent'.  De jachteigenaar kan er daarom zeker van zijn dat tegenover Pantaenius uitgebrachte verklaringen ook bij de verzekeraar bekend zijn en premiebetalingen aan Pantaenius tegenover de verzekeraar rechtsgeldig zijn. Pantaenius biedt alles - van de afsluiting tot de vergoeding bij schade - uit de competente hand van een beslisser. 

Pantaenius is onder het Registratienummer D-57B1-CBTDS-70 als verzekeringsagent overeenkomstig § 34d lid 1 Gewerbeordnung in het register voor verzekeringstussenpersonen geregistreerd.

Inschrijvingen van verzekeringstussenpersonen kunnen hier gecontroleerd worden:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin
Tel.: 0180 500 5850 (14 cent/minuut voor het Duitse vaste net; maximaal EUR 0,42 per minuut voor het mobiele net), www.vermittlerregister.info.

Informatie -en marktprincipes

Pantaenius is wereldwijd een van de toonaangevende specialisten op het gebied van jachtverzekeringen. Met de ervaring van meer dan honderd jaar bedrijfsgeschiedenis ontwerpt Pantaenius de aangeboden jachtverzekeringen niet alleen zelf maar zet zij de ontwikkelde dekkingsconcepten ook met verzekeringsconsortia of afzonderlijke verzekeraars in verzekeringsproducten om. De consortia waarmee Pantaenius samenwerkt, stellen de specialisten van Pantaenius na uitgebreid marktonderzoek speciaal voor dit doel samen.

Als trendsetters ontwikkelen de specialisten van Pantaenius continu verzekeringsvoorwaarden voor nieuwe tarieven en passen de voorwaarden aan de veranderende behoeften van jachteigenaren en de markt tegen goede condities aan. De verzekeringsbescherming is daarom op de behoeften van de klanten afgestemd.

Er moet hierbij worden opgemerkt dat Pantaenius u uitsluitend de eigen verzekeringsproducten aanbiedt die zij met de deelnemende verzekeraars heeft opgesteld en een verdergaand aanbod van andere verzekeraars of producten niet kan leveren.

De ten grondslag liggende verzekeraars vindt u bij ieder verzekeringsproduct in uw offerte. Verder vindt u in de bijlage een lijst van alle verzekeraars met wie wij samenwerken.

Bezwaar -en inspectie-instanties

Voor de buitengerechtelijke hulp voor het ophelderen van verschillende opvattingen over verzekeringen, staan de volgende instanties tot uw beschikking:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstraße 13, 10117 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Uw directe contact
+31 228 59 69 28
Contact via E-Mail